Yhteisöt
 

Keskeisimmät ryhmät

Karatas-Seura ry.   ( karatas.gurdjieff.fi )

Yhdistys perustettiin Helsingissä 07.03.2014 ja se on rekisteröity 03.06.2014. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea G. I. Gurdjieffin elämäntyöhön, filosofiaan ja opetuksiin liittyvää työtä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa, järjestää seminaareja ja muita tilaisuuksia, pitää yhteyttä toimintansa tarkoitusta sivuaviin henkilöihin ja järjestöihin sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

gurdjieff.fi -ryhmä   ( www.gurdjieff.fi )

Ryhmä tutkii G.I. Gurdjieffin alkuperäistä opetusta ja edistää siitä kiinnostuneiden henkilöiden ja organisaatioiden välistä kanssakäymistä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
 
Verkkotunnus gurdjieff.fi on ensi kerran rekisteröity vuonna 2004. Tunnuksen ensimmäisen haltijan sopimus päättyi 12.12.2020.
 
Tammikuussa 2021 verkkotunnus oli vapaasti markkinoilla kenen tahansa varattavissa ja se päätettiin pelastaa. Tällä tavoin gurdjieff.fi -sivusto sai turvallisissa käsissä uuden alun kanssakäymistä edistävänä voimana. On mielenkiintoinen yhteensattuma, että palveluntarjoaja aktivoi verkkotunnuksen täyteen käyttövalmiuteen Gurdjieffin syntymäpäivänä, 13. tammikuuta.

Muuta aiheeseen liittyvää/liittynyttä toimintaa

Karatas-Seura (rekisteröimätön yhdistys)

Yhdistys perustettiin Nousiaisissa 25.08.1979 ja sen kotipaikkana oli Turku. Ryhmän tarkoituksena oli "levittää ihmisen jatkuvaan kasvuun liittyviä ideoita, periaatteita ja menettelytapoja, joita jo on kehitetty ja joita edelleen kokeillaan College for Continuous Education nimisessä työkeskuksessa Englannissa". Seuran jäsenet suomensivat runsaasti monenlaista materiaalia ja sitä jaettiin jäsenistön käyttöön. Ryhmän toiminta loppui ennen 2000-luvun alkua.

Ionowa Seura ry.

Yhdistys on hyväksytty yhdistysrekisteriin 23.07.1970 ja sen kotipaikkana on Lahti. Karatas-ryhmällä oli 1970-luvulla hyvin läheinen suhde tähän seuraan. Aleksandra Ionowan (1899-1980) taidetta käytettiin mm. J.G. Bennettin suomennettujen kirjojen ja kirjasten kuvituksessa.


 
www.neljastiesuomessa.fi